Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä

 

Jamesvalo Oy

Torkkelintie 68

FI-70870 Kuopio

FINLAND

Sähköposti: info@hilima.fi

Puh.   0442432069

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

 

Aapo Veijalainen

Sähköposti: info@hilima.fi

Puh. +358 442432069

 

Rekisterin nimi

Jamesvalo Oy / Hilima asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8§:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen perusteella asiakkuuteen ja asiakassuhteen hoitamiseen liittyen. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin luvan- ja kiellonvaraisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 

– asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

– palvelun toteuttaminen

– asiakastapahtumien varmentaminen

– asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen

 

Asiakkaan yhteydenottolomakkeeseen lisäämiä tietoja ei käytetä mihinkään muuhun kuin yhteydenottopyynnön toteuttamiseen ja asiakkaan pyytämän palvelun toteuttamiseen.

 

Rekisterin tietosisältö, oikeusperuste ja kohderyhmä

 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 

– yhteystiedot: etu- ja sukunimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet

– asuinmaa ja kieli

– asiakassuhdetta koskevat tiedot esim. laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, peruutus- ja reklamaatiotiedot ja tiedot mahdollisista muista yhteydenotoista

– mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

 

Rekisterin oikeusperuste on asiakassuhteen hoito, rekisteröidyn suostumus ja kirjanpitolainsäädäntö. Rekisterin kohderyhmä on Hilima.fi sivuston kautta yhteydenottopyynnön lähettäneet henkilöt.

 

Tietojen säilytys

 

Tietoja säilytetään asiakassuhteen määrittämän tarpeen perusteella huomioon ottaen kirjanpitolainsäädännön määrittämät velvoitteet.

 

Tietolähteet

 

Asiakasrekisterin tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä, kun rekisteröity käyttää palveluita.

 

Tietojen tarkastusoikeus ja poistaminen

 

Henkilöllä tai rekisteröidyllä on henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

 

Henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumus tietojen keräämiseen ja mahdollisuus pyytää asiakassuhteen päättymisen jälkeen häneltä itseltään kerättyjen tiedot poistamista lukuun ottamatta kirjanpitolainsäädännön edellyttämiä tietoja.

 

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

 

Asiakasrekisterin sisältämiä tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu tietojärjestelmään, joka toimii yrityksen sisäisessä suojatussa verkossa tai suojatussa pilvipalvelussa. Asiakasrekisterin sisältämien tietojen käsittelyyn ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tietojen käsittelyssä ja säilyttämisessä noudatetaan huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.